Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné a dodacie podmienky e-shopu NÁBYTOK-ENO

 1. Sme spoločnosť NÁBYTOK-ENO, s.r.o., sídlime Dělnická 414, 696 81 Bzenec, IČO: 283 01 251, sme zapísaní v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 59718 ( "my"), a predávame široké spektrum nábytku ( "tovar") v e-shope na adrese www.nabytok-eno.sk ( "Nábytok-ENO", "e-shop").
 2. Radi by sme vás týmto dokumentom oboznámili s našimi vzájomnými právami a povinnosťami v prípade nákupu u nás na Nábytok-ENO.
 3. Tieto obchodné podmienky:
  1. sú súčasťou kúpnej zmluvy. Ak si spolu dohodneme niečo odchylne od týchto podmienok, bude mať naša dohoda prednosť. V našom vzťahu sa okrem toho riadime českými zákonmi, najmä občianskym zákonníkom (ďalej len "občiansky zákonník");
  2. sú ve slovenčine a riadi sa českým právnym poriadkom. Pre prípadné spory sú príslušné české súdy (tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov);
  3. môžeme meniť alebo dopĺňať. Práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok tým nie sú nijako dotknuté.
 4. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete v záložke Ochrana osobných údajov.
 5. Web Nábytok-ENO nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä keď potrebujeme vykonať údržbu hardvéru alebo softvéru - buď nášho alebo cudzieho, ktorý používame.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok nám môžete napísať na e-mailovú adresu nabytek@nabytek-eno.cz.

I. Váš účet na Nábytok-ENO

 1. Na našom webe Nábytok-ENO si môžete založiť váš užívateľský účet a vykonať z neho objednávku. Zároveň sa v ňom môžete pozrieť na históriu svojich objednávok a na ďalšie podrobnosti ohľadom vašich objednávok. Registrácia nie je povinná - objednávku na našom e-shope môžu vykonať aj neregistrovaní.
 2. Pri registrácii aj pri objednávaní nezabudnite na to, že musíte uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek zmene ich aktualizovať. Vami uvedené údaje považujeme za správne.
 3. Pri registrácii nám tiež udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete v záložke Ochrana osobných údajov.

II. nákup nábytku

 • Vystavený tovar
 1. Náš e-shop obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Môžeme s vami však uzavrieť kúpnu zmluvu aj za iných podmienok - ktoré si dohodneme individuálne (napríklad ak si budete priať objednať tovar v neštandardnom množstve alebo potrebné zaslať do inej krajiny).
 2. Vystavením tovar vás len informujeme o jeho podrobnostiach, vlastnostiach a cene. Aby medzi nami mohla vzniknúť kúpna zmluva, musíme vašu objednávku potvrdiť - nemáme tak povinnosť ohľadom vami objednaného tovaru kúpnu zmluvu uzavrieť (nepoužijeme ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 3. Ak je pri tovare uvedený zjavne chybný údaj (napríklad chyba v písaní, v číslach), nie je tento údaj, napr. Cena, záväzná - k uzavretiu kúpnej zmluvy tak nemôže dôjsť.
 4. Všetky ceny uvádzame vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.
 5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že:
  1. zobrazenej poťahové látky sa môžu líšiť od skutočnosti vplyvom technických dôvodov (nastavenie monitora, staroba, osvetlenie v miestnosti atď.),
  2. vyhradzujeme si právo rozdielu odtieňa poťahu v závislosti na výrobných zmenách výrobcu, ktoré nie sme schopní ovplyvniť,
  3. foto je ilustračné, dekorácie nie je súčasťou výrobku,
  4. pri drevených častí, keď sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti - morenie tak zvýrazňuje štruktúru a prírodné vlastnosti dreva.
  5. zobrazenej časti tovaru z laminátu môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti.
 • Ako prebieha objednávka?
 1. Náš tovar si môžete zaobstarať prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhradu ceny a požadovanom spôsobu dodania tovaru a o nákladoch s tým spojených. Na základe týchto informácií je vytvorená objednávka ( "Objednávka").
 2. Potom, čo obdržíme a potvrdíme vašu Objednávku, vám na uvedený e-mail zašleme potvrdenie, že sa Objednávka vybavuje. Týmto okamihom medzi sebou uzatvárame kúpnu zmluvu - teda v momente, kedy vám takúto potvrdzujúcu správu doručíme. Pokiaľ bude charakter objednávky neobvyklý (napr. Vysoká cena či vysoké množstvo), môžeme vás požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzatvorená vo chvíli, keď obdržíme potvrdenie tejto Objednávky.
 3. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov, ktoré vám vzniknú v súvislosti s konaním o uzavretí zmluvy medzi nami, idú za vami.
 4. V závislosti od charakteru objednávky po vás môžeme požadovať úhradu zálohy vo výške, ktorú stanovíme. Ak zálohu v stanovený termín neuhradíte, vašu objednávku stornujeme.
 • Čo nastane po objednávke?
 1. Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare a začínajú plynúť piatym dňom od nášho potvrdenia Vašej objednávky.
 2. Ešte raz upozorňujeme, že tieto dodacie lehoty sú orientačné - vzhľadom k šírke ponúkaného sortimentu nemôžeme garantovať nevyprodání skladových zásob a s tým spojené prípadné predĺženie publikovanej dodacej lehoty. Zároveň sa dodacie lehoty môžu predĺžiť kvôli nepredvídateľnosti vývoja pandémie co-vid19. O predĺžení lehoty vám dáme bezodkladne vedieť.
 3. K zmene dodacie lehoty môže dôjsť v období preklenutie kalendárneho roka (kedy objednávka, ktorá bola vykonaná po stop stavu bude braná ako objednávka vykonaná v januári a bude tak v januári začínať jej beh lehoty, keď po stop stavu dochádza k zastaveniu dodávok tovaru od výrobcov - upozorňujeme, že to nemusí znamenať, že váš tovar bude tiež v januári doručený - v januári začne plynúť dodacia lehota pre daný tovar).
 4. Vyhradzujeme si právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude v primeranom čase od uzavretia kúpnej zmluvy naskladnený.
 5. Tovar máte povinnosť prevziať. Pokiaľ ho neprevezmete, môžeme to považovať za odstúpenie od zmluvy. V takom prípade vám vrátime sumu, ktorú ste nám za tovar a jeho doručenie k vám zaplatili, vezmite však na vedomie, že náklady spojené so zaslaním tovaru späť k nám po vás môžeme chcieť uhradiť - sme v takom prípade oprávnenie túto čiastku jednostranne započítať proti kúpnej cene.
 6. Zjavné poškodenie tovaru či poškodenie obalu pri doručovaní ihneď riešte s vodičom a prípadné nedostatky spolu spíšte. Takýto tovar totiž nemusíte od vodiča prevziať. Ak vodiči nič pri odovzdaní nevytkne, máme za to, že zásielka bola v poriadku a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nemusíme brať ohľad.
 • Ako sa dostane tovar k vám
 1. Tovar si môžete vyzdvihnúť u nás na centrále po našej predošlej dohode na adrese Dělnická 414, Bzenec. Ďalej ho vozíme našou vlastnou dopravou, keď tovar zaplatíte v hotovosti nášmu vodičovi. Prepravou DPD zasielame tovar len vo výnimočných prípadoch. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo meniť spôsob dopravy vzhľadom na objednané množstvo a charakter tovaru.
 2. Dopravou alebo prepravou rozumieme, že dopravca alebo prepravca prepraví tovar z miesta odoslania na miesto určenia - nerozumie sa tým vynesenie objednaného tovaru ani jeho montáž. Ak budete chcieť tovar vyniesť alebo zmontovať, dajte nám predtým vedieť, dohodneme sa.
 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy akceptujete nižšie uvedené ceny za dodanie tovaru našou vlastnou dopravou:
  1. Cena dopravy pri objednávke tovaru do 377,36 eur, ktorú ako kupujúci hradíte, činí 18 eur,
  2. Cena dopravy pri objednávke tovaru nad 377,39 eur, ktorú ako kupujúci hradíte, činí 25 eur,
  3. Cena dopravy u vybraného tovaru je zadarmo.

III. Platba za tovar

 1. Cenu za tovar a prípadné s nákupom spojené náklady môžete uhradiť:
  a. v hotovosti u vodiča;
  b. prevodom na náš bankový účet (400 906 1094/7500 pre SK, kedy ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky);
  c. prostredníctvom splátkového predaja Home Credit (Informácie o odovzdanie údajov spoločnosti Home Credit a.s. pre potreby predvyplnenie žiadosti o poskytnutia služby nájdete tu).
 2. Po zvolení spôsobu platby sa riaďte príslušnými pokynmi na vykonanie platby.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je cena zaplatená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš účet.
 4. Po uhradení ceny vám vystavíme daňový doklad spĺňajúci požiadavky právnych predpisov. Daňový doklad vám odovzdáme pri prevzatí tovaru.
 5. Vlastnícke právo k tovaru na vás prechádza dňom zaplatenia kúpnej ceny.
 6. Sme platcami DPH. Ceny sú tak uvedené s DPH.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb sme povinní vám vystaviť v prípade evidovanej tržby účtenku. Zároveň zaevidujeme prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 8. Ak budete ako kupujúci - podnikateľ v omeškaní s platením peňažného plnenia podľa tejto zmluvy, máme právo od vás požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV. Keď sa rozhodnete vrátiť tovar do 14 dní

 1. Tento článok týkajúci sa odstúpenia sa uplatní len v prípade, kedy u nás objednávate ako spotrebiteľ = fyzická osoba, ktorá nenakupuje pre svoju podnikateľskú činnosť. České zákony vám v takom prípade garantujú určité práva. Pokiaľ u nás nakúpite v rámci svojej podnikateľskej činnosti (teda ako právnická osoba alebo na IČ), práva spotrebiteľov sa na vás nevzťahujú - okrem iného vám neprislúcha právo vrátiť tovar do 14 dní a tento článok IV. sa vás teda netýka.
 2. Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet do 14 dní od prevzatia tovaru. O vašom úmysle odstúpiť nás musíte informovať - ​​e-mailom alebo listom. Prosíme, napíšte nám, čo a kedy ste u nás kupovali (uveďte nám presný názov tovaru, jeho popis, prípadnú variantu a cenu), aké bolo číslo objednávky a ako a kam vám máme poslať peniaze späť (číslo účtu vč. Variabilného symbolu, pod ktorým si budete priať peniaze uhradiť). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie dostupný tu.
 3. V niektorých prípadoch však od kúpy tovaru odstúpiť nejde - a to napríklad v prípade kúpy tovaru v uzavretom obale, ktoré po vyňatí z obalu už nejde z hygienických dôvodov vrátiť (napr. Matrace a chrániče matrace, vankúše) alebo napríklad od tovaru, ktorý bolo upravené na vaše prianie alebo vám na mieru (napr. vybrali ste si poťahový materiál, drevo, farbu, morenie).
 4. Bezodkladne po odovzdaní alebo aspoň preukázanie vrátenie tovaru vám vrátime sumu zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie, a to rovnakým spôsobom, akým sme platbu od vás prijali. Pre vrátenie sumy máme až 14 dní od vášho odstúpenia, budeme ale potrebovať doklad o tom, že tovar pri jej podaní späť k nám. Tovar nám môžete po našej predošlej dohode zaslať alebo odovzdať na adresu našej centrály, Dělnická 414, Bzenec. Tovar musí byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobil zníženie hodnoty tovaru iným nakladaním, než je s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru nutné. Náklady na vrátenie tovaru k nám nesiete vy.
 5. Ak nám vrátite tovar poškodený vaším nesprávnym zaobchádzaním, môžeme vrátenú kúpnu cenu ponížiť o sumu zodpovedajúcu poškodenia (ako náhradu za zníženie hodnoty tovaru).
 6. Máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K tomu sa môžete obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Riešenie sa začne len na váš návrh, a to v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s nami. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás uplatnil svoje právo prvýkrát. Začať mimosúdne riešenie sporu ide aj online prostredníctvom platformy ODR dostupné tu: ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Keď bude mať tovar vadu

 1. Pre zoznámenie sa s podmienkami reklamácie (ktoré sú súčasťou týchto podmienok), sa pozrite na túto stránku.

VI. vyššia moc

 1. Ani jedna zo strán nezodpovedá za omeškanie s plnením či nesplnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo za prípadné škody, ak toto omeškanie či nesplnenie bolo spôsobené vyššou mocou (čo je mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od vôle strán).
 2. Strana, ktorá sa dovoláva vyššej moci, musí bez meškania informovať druhú stranu o udalosti, jej začiatku a pravdepodobnom trvania. Podobným spôsobom musí strana oznámiť okamih ukončenia udalosti.

V Bzenci, dne 4.12.2020

Menu
Česky