Home Credit - informácie o poskytnutí osobných údajov

Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti

Home Credit Slovakia, a.s.,
Teplická 7434/147,  
Piešťany 921 22,
IČO 36 234 176,
e-mail: posta@homecredit.sk,
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T

za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.

Menu
Česky